Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)
ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΚΑ
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2024
Προγραμματισμένη αναβάθμιση του ΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Υπηρεσίες Ανανέωσης των Αδειών Χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποστήριξης αυτών“
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών Αιματολογικών Ασθενών» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5162374
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Υπηρεσίες Oracle Cloud υποδομής για την λειτουργία της εφαρμογής MyHealth σε έξυπνες κινητές συσκευές»
Πρόσκληση επιλογής Οικονομικού Φορέα για κατεπείγουσα διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2 περ. γ του άρθρου 32 και παρ. β του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έργο «Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης
Δημόσια Διαβούλευση για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική Υποστήριξη-Παρακολούθηση Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Τομέα Υγείας με κωδικό ΟΠΣ Τ.Α 5163911 της δράσης 16752-Ψηφιακός Μετασχηματισμός Τομέα Υγείας»
Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Υπηρεσίες Καθαριότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε» για δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα έτος» στα κτίρια που μισθώνει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2022
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση του Έργου: “Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ” -Σύμβουλος
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2021
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2019
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2020
Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας
Ολοκλήρωση εργασιών αναβάθμισης
ΟΠΕΚΑ Επίδομα Παιδιού (Α21) 2019
Αποτελέσματα της υπ'αριθμ. 4/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Κοινωνικό Μέρισμα
Παράταση διακοπής υπηρεσίας αυθεντικοποίησης μέσω ΑΑΔΕ, για πρόσβαση σε εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ που χρησιμοποιούν διαπιστευτήρια Taxisnet
Πρόσβαση πολιτών στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Αίτηση ΑΜΚΑ
tests
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
ETicket - Εφαρμογή διαχείρισης δικαιώματος δωρεάν κομίστρου ATH.ENA Card για Ανέργους και ΑμεΑ
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2018
Health-IT
Σύντομες οδηγίες για ΑΔΔΥ (USB TOKEN) - Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Κοινωνικό Μέρισμα 2017
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Ενδιαφερομένων Υπαλλήλων για απόσπαση στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής "ΤΕΒΑ"
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2015
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2013
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2014
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ (old1)
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2016
ΕΣΕΠΣ - Εγχειρίδια Οδηγιών Φορέων & Βοηθητικά Εργαλεία
Φορολογικές Βεβαιώσεις Συνταξιούχων
7η Μηνιαία Έκθεση Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ" (Δεκέμβριος 2013)
Εκτέλεση συνταγών σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ' αρ.2213/09-09-2013 ΦΕΚ
Ρύθμιση Οφειλών
Δελτίο Τύπου
Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία ηλ.συνταγογράφησης
Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ
Πρόσκληση Ενδιαφερόμενων Υπαλλήλων για απόσπαση στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε (20 θέσεις)
Επικοινωνία
Νέα Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Διευκρινίσεις έργου"Κωδικοποίηση Νομοθετικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης"
Ανθρώπινο Δυναμικό
Οργανόγραμμα
Διοικητικό Συμβούλιο
Έργα
Τομείς Δραστηριότητας
Αποστολή - Όραμα
Εταιρικό Προφίλ
Όροι Χρήσης
Τοποθεσία / Πρόσβαση