Καλώς ηρθάτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή εμφάνισης εκκαθάρισης.  
    Παρακαλώ, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για να προχωρήσετε.  
  ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ      
  ΑΦΜ    
  ΑΜΚΑ  
  ΤΥΠΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ  
  ΦΟΡΕΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  
    Το παρόν είναι μόνο προς ενημέρωση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την έκδοση βεβαίωσης αποδοχών είναι ο αρμόδιος εκκαθαριστής του φορέα από τον οποίο μισθοδοτείστε.  
  Για βοήθεια στη χρήση της Υπηρεσίας καλέστε 11131    
     
     
  Copyright© 2013 - Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.