Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για τους μήνες:

Δεκέμβριος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Νοέμβριος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Οκτώβριος 2016Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Σεπτέμβριος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Αύγουστος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf) Πίνακες (Excel)

Ιούλιος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Ιούνιος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Μάιος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Απρίλιος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf) -  Πίνακες (Excel)

Μάρτιος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Φεβρουάριος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Ιανουάριος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)