Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

20η μηνιαία έκθεση (Ιανουάριος 2015)

21η μηνιαία έκθεση (Φεβρουάριος 2015)

22η μηνιαία έκθεση (Μάρτιος 2015)

23η μηνιαία έκθεση (Απρίλιος 2015)

24η μηνιαία έκθεση (Μάιος 2015)

25η μηνιαία έκθεση (Ιούνιος 2015)

26η μηνιαία έκθεση (Ιούλιος 2015)

Δεκέμβριος 2015 (με τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού): Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Νοέμβριος 2015 (με τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού): Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Οκτώβριος 2015 (με τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού): Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Σεπτέμβριος 2015 (με τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού): Μηνιαία έκθεση (pdf) -  Πίνακες (Excel)

Αύγουστος 2015 (με τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού): Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Ιούλιος 2015 (με τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού): Μηναία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)