Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

1η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών (Ιούνιος 2013)

2η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών (Ιούλιος 2013)

3η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών (Αύγουστος 2013)

4η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών (Σεπτέμβριος 2013)

5η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών (Οκτώβριος 2013)

6η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών (Νοέμβριος 2013)

7η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Δεκέμβριος 2013)

8η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Ιανουάριος 2014)

9η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Φεβρουάριος 2014)

10η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Μάρτιος 2014)

11η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Απρίλιος 2014)

12η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Μάιος 2014)

13η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Ιούνιος 2014

Ετήσια έκθεση Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων ΗΛΙΟΣ

14η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Ιούλιος 2014)

15η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Αύγουστος 2014)

16η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Σεπτέμβριος 2014)

17η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Οκτώβριος 2014)

18η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Νοέμβριος 2014)

19η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Δεκέμβριος 2014)

20η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Ιανουάριος 2015)

21η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Φεβρουάριος 2015)

22η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Μάρτιος 2015)

23η μηνιαία έκθεση συνταξιοδοτικών παροχών & προνοιακών επιδομάτων (Απρίλιος 2015)