Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ, στο οποίο κάθε πολίτης της χώρας υποχρεούται να διαθέτει από 01/06/2009 Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), είναι προαπαιτούμενο στοιχείο για έναρξη απασχόλησης, ασφάλισης και γενικότερα για την απόκτηση πάσης φύσεως παροχών, επιδομάτων και βοηθημάτων.

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ συμμετέχει στη δράση "Μετασχηματισμός των ελληνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτότητας (Transformation of Greek e-Gov Services to eIDAS Cross Border Services)", που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Connecting Europe Facility – CEF TELECOM)".

Στο πλαίσιο αυτό και για την εξυπηρέτηση των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού που επιθυμούν να αποκτήσουν ΑΜΚΑ, δημιουργήθηκε ιστοσελίδα υποβολής αιτήσεων.

 

Για είσοδο στην υπηρεσία πιέστε εδώ.