Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

healthitconference 300 250 2

Συνέδριο Health IT Conference 2018 “Σύγχρονες Υπηρεσίες Υγείας με επίκεντρο τον Ασθενή: Καλές Πρακτικές Πληροφορικής & Διαλειτουργικότητας