Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για τους μήνες:

Ιανουάριος 2020: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Φεβρουάριος 2020: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Μάρτιος 2020: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Απρίλιος 2020: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Μάιος 2020: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Ιούνιος 2020: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Ιούλιος 2020: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Αυγούστος 2020: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Σεπτέμβριος 2020: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Οκτώβριος 2020: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Noέμβριος 2020: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Δεκέμβριος 2020: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)