Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για τους μήνες:

Ιανουάριος 2019: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Φεβρουάριος 2019: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Μάρτιος 2019: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Απρίλιος 2019: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Μάιος 2019: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Ιούνιος 2019: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Ιούλιος 2019: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Αύγουστος 2019: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Σεπτέμβριος 2019: Μηναία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Οκτώβριος 2019: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Νοέμβριος 2019: Μηναία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Δεκέμβριος 2019: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)