Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διευκρινήσεις επί πρόσκλησης Α' Φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού για την Ανάθεση του έργου "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σχέδιου προκήρυξης προς διαβούλευση ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: «Access Point – Ελληνικό Έργο EESSI / Υποέργο: Υλοποίηση Υπηρεσιών προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς και τους Ασφαλισμένους και τις Επιχειρήσεις».

Σχέδιο Προκήρυξης (Μέρος Α)

Σχέδιο Προκήρυξης (Μέρος Β)

Σχέδιο Προκήρυξης (Μέρος Γ)

Αποστολή Παρατηρήσεων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σχέδιου προκήρυξης προς διαβούλευση ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: «Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων – Έσοδα - Ασφάλιση - Ενημερότητα».

Σχέδιο Προκήρυξης (Μέρος Α)

Σχέδιο Προκήρυξης (Μέρος Β)

Σχέδιο Προκήρυξης (Μέρος Γ)

Αποστολή Παρατηρήσεων

Διευκρινίσεις επί πρόσκλησης έργου Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης Χρηστών (Help Desk), στα πλαίσια του έργου Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Διευκρινίσεις

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ. αρ. 112/3621/22-3-2011 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, ο πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού ΙΡ τηλεφωνίας και κέντρου εξυπηρέτησης κλήσεων» που είχε προγραμματιστεί για τις 23/3/2011, ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ κατά επτά (7) εργάσιμες ημέρες.
Η νέα ημερομηνία διενέργειας προσδιορίζεται για τις 4/4/2011.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με Αρ. Πρ. 3127/11.3.2011 αναρτημένης προκήρυξης.