Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 263 απόφαση της 30/11-2-2010 συνεδρίασης του Δ.Σ, ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε." που είχε προγραμματισθεί να διενεργηθεί στις 23/2/2010 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ κατά 45 ημερολογιακές ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα