Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σχέδιου προκήρυξης προς διαβούλευση ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: «Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων – Έσοδα - Ασφάλιση - Ενημερότητα».

Σχέδιο Προκήρυξης (Μέρος Α)

Σχέδιο Προκήρυξης (Μέρος Β)

Σχέδιο Προκήρυξης (Μέρος Γ)

Αποστολή Παρατηρήσεων