Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Παρουσίαση της 12ης Έκθεσης Συνταξιοδοτικών Παροχών & Προνοιακών Επιδομάτων του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ»

12η Έκθεση: Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών  Παροχών & Προνοιακών Επιδομάτων (Μάιος 2014)

Δήλωση Υπουργού Εργασίας κ.Ι.Βρούτση

Την παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Εθνικής Ασφάλισης & Ασφαλιστικής Ικανότητας "ΑΤΛΑΣ"  πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ.Γιάννης Βρούτσης και ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε κ.Χρήστος Χάλαρης.

Περιγραφή του Συστήματος "ΑΤΛΑΣ"

Δελτίο Τύπου

Παρουσίασης της 8ης Έκθεσης Συνταξιοδοτικών Παροχών & Προνοιακών Επιδομάτων του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ»

8η Έκθεση: Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών  Παροχών & Προνοιακών Επιδομάτων (Ιανουάριος 2014)

Δήλωση Υπουργού Εργασίας κ.Ι.Βρούτση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η παρουσίαση της 7ης Έκθεσης Συνταξιοδοτικών Παροχών & Προνοιακών Επιδομάτων του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» από τον Υπουργό Εργασίας κ.Γιάννη Βρούτση και το Δ/νοντα Σύμβουλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε κ.Χρήστο Χάλάρη.
7η Έκθεση: Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών  Παροχών & Προνοιακών Επιδομάτων

Παρουσίαση της 6ης Μηνιαίας Έκθεσης του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ" σχετικά με τις συνταξιοδοτικές παροχές για το μήνα Νοέμβριο 2013.

6η Έκθεση:Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών Μηνός Νοεμβρίου 2013