Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 295 απόφαση της 35/8-4-2010 συνεδρίασης του Δ.Σ, ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε." που είχε προγραμματισθεί να διενεργηθεί στις 9/4/2010 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ κατά 13 ημερολογιακές ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα