Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας κου Ι.Βρούτση ορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από 1η Νοεμβρίου 2012. Καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο καθηγητής κ. Γεώργιος Πάγκαλος και Διευθύνοντος Συμβούλου ο Δρ. Χρήστος Χάλαρης. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

  • Ο κ. Τρύφωνας Γκινάλας, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
  • Ο κ. Κων/νος Τσαγκαρόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας
  • Ο κ. Θωμάς Μπουραντάς, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε

Ένα νέο τρόπο επικοινωνίας εγκαινιάζει η Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε. με την είσοδό της στα Social Media. Ακολουθήστε μας στο Τwitter @idikagr

Η πορεία του έργου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και οι προοπτικές της τρέχουσας εφαρμογής που λειτουργεί η Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε συζητήθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Μαΐου μεταξύ του Δ/νοντος Συμβούλου της Η.ΔΙ.ΚΑ κ. Βλάση Σφυρόερα και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Περισσότερα...

Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων για παράταση της ημερομηνίας διεξαγωγής της Α΄ Φάσης του κλειστού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ ενημερώνουμε ότι δεν δύναται να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση.