Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 261 απόφαση της 29/29-1-2010 συνεδρίασης του Δ.Σ, ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, Β' ΦΑΣΗ" που είχε προγραμματισθεί να διενεργηθεί στις 25/2/2010 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ κατά 20 ημερολογιακές ημέρες.


Διαβάστε περισσότερα