Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις επί πρόσκλησης έργου Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης Χρηστών (Help Desk), στα πλαίσια του έργου Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Διευκρινίσεις