Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 5.500.000 φακέλων (συμπεριλαμβανομένης προαίρεσης) για τις ανάγκες διαφόρων εξυπηρετούμενων από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Ασφαλιστικών Φορέων.

Διακήρυξη

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει παροχή υπηρεσιών καθαρισμού διάρκειας 1 έτους με δικαίωμα προαίρεσης για 6 μήνες ακόμα

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10.

Διακήρυξη

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού "WAF-LOAD BALANCER" για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας της Η/Σ της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ

Διακήρυξη

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Φακέλων για διάφορες εφαρμογές ασφαλιστικών Φορέων

Διακήρυξη

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για ένα έτος
  2. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, του Υποσταθμού και του Η/Ζ για 9 μήνες
  3. Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για ένα έτος τη συντήρησης του εμφακελλωτικού συγκροτήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
  4. Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση εργασιών υδραυλικού-αποχέτευσης-πυρόσβεσης στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10
  5. Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο προμήθειας-εγκατάστασης ψευδοροφών ορυκτών ινών για τους γραφειακούς χώρους του κτιρίου επί της οδού Λυκούργου 10