Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το βασικό όργανο διοίκησης της Εταιρείας το οποίο διαμορφώνει κατά κύριο λόγο την πολιτική και στρατηγική ανάπτυξής της ενώ παράλληλα εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία. Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι η εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος Τάγαρης
Αναπληρώτρια Πρόεδρος Δ.Σ.
Μαρία Χαρίτου
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ειρήνη Φουντουλάκη
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας
Γιώργος Στεφανόπουλος
Εκπρόσωπος των Εργαζομένων Σταύρος Ματσουκάς