Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων Φορέων του (ΦΚΑ, ΟΑΕΔ) με τίτλο: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας - Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», καλεί τους ενδιαφερόμενους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα ακίνητα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πρόσκληση

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων φορέων του με τίτλο: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας - Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης».

Πρόσκληση

Επανερχόμενοι σε παλαιότερη ανακοίνωσή μας (http://bit.ly/2jrQfxr) σχετικά με την αναβάθμιση των πρωτοκόλλων ασφαλείας διαδικτυακών υπηρεσιών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σε έκδοση TLS1.2 , σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει διαθέσιμο παρακάτω σχετικό αρχείο με τις συχνές-ερωτήσεις-απαντήσεις.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο TLS 1.2 FAQ εδώ

Ενημερώνουμε τους Φορείς και χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. πως λόγω αναβάθμισης της Ασφάλειας των κεντρικών υποδομών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών SSLs, από  3/7/2017 για όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα χρησιμοποιείται το σύγχρονης τεχνολογίας πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS 1.2.

Παράλληλα και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο όλων των φορέων θα διατηρηθεί έως και τις 30/9/2017 η παράλληλη λειτουργία και των version 1.0 και 1.1.

Περισσότερα...

 

H ομιλία του Προέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ. Αναστάσιου Τάγαρη στη Διαρκή επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για τα πεπραγμένα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης.