Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών ξεκίνησαν από τις 4.30μμ του Σαββάτου 8/12/2018 εργασίες αναβάθμισης του δικτυακού εξοπλισμού στον οποίο βρίσκεται μεταξύ άλλων και η πλατφόρμα του κοινωνικού μερίσματος 2018. Εκτιμάται ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει εκτός δικτύου για τις επόμενες 3 ώρες. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Σας ενημερώνουμε ότι από το Σάββατο 20/10/2018 και ώρα 08:00 έως Κυριακή 21/10/2018 και ώρα 24:00 δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών στις εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ ΑΕ που χρησιμοποιούν το σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet (OAuth) της ΑΑΔΕ, λόγω του ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της.

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 15/09/2018 κατά το διάστημα από 11:00 έως 19:00 είναι πιθανό να παρουσιαστεί πρόβλημα στην πρόσβαση των πολιτών στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν το σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet (OAuth) της ΑΑΔΕ, λόγω του ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της και δύναται να σημειωθούν στιγμιαίες έως και καθολικές διακοπές στην παροχή της υπηρεσίας.

Σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με το πρόβλημα που προέκυψε στα συστήματα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., υπογραμμίζουμε τα εξής:

 Την Παρασκευή 20 Ιουλίου στις 15.30 παρουσιάστηκε ηλεκτρολογική βλάβη στις εγκαταστάσεις της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με αποτέλεσμα τη δυσχερή λειτουργία των εφαρμογών. Το προσωπικό της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ανταποκρίθηκε άμεσα, συμβάλλοντας στη σταδιακή επίλυση των προβλημάτων στις 17.30 και στην πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους στις 19.30 την ίδια ημέρα. Επιπρόσθετα, το Σάββατο 21 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε έλεγχος καλής λειτουργίας των συστημάτων.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Δημοσιεύεται η λίστα δραστικών ουσιών για τις οποίες τα ιδιωτικά φαρμακεία υποχρεούνται να διαθέτουν ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γενοσήμου φαρμάκου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Δ3(α) 46627/15-06-2018 (Β' 2285) απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Βρείτε τη λίστα εδώ.