Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τρίτη 10-4-2018 το πρωί παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα σε συστήματα της ΗΔΙΚΑ. Θα σας ενημερώσουμε με επόμενη ανακοίνωση για την ώρα αποκατάστασης του προβλήματος. Ζητάμε συγνώμη για την αναστάτωση.

 


Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 18-3-2018, από 9:00πμ έως 12:00μμ, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών συντήρησης, ενδέχεται να παρουσιαστούν διακοπές στη λειτουργία των εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ.

 


Βρείτε εδώ οδηγίες χρήσης της εφαρμογής Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας.


Από 1/3/2018, βάσει του Ν. 4512/2018 και της ΚΥΑ Δ12/Γ.Π.οικ.2738/36 (ΦΕΚ 57Β΄/2018) εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Αττικής νέα πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής. Η πιλοτική διαδικασία εφαρμόζεται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής.

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.

 


Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, από 1/4/2018 σε όλες τις απαντήσεις των παρακλινικών ελέγχων που διενεργούνται θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και  ο ΑΜΚΑ του ιατρού που διενήργησε τον έλεγχο.
Το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα προσαρμοστεί έτσι ώστε ο θεράπων ιατρός, κατά τη διαδικασία καθορισμού βήματος θεραπευτικού πρωτοκόλλου,  να καταχωρεί, εκτός του αποτελέσματος και της ημερομηνίας παρακλινικού  ελέγχου, τον ΑΜΚΑ του διενεργήσαντος τον έλεγχο ιατρού.

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.