Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων για ανάθεση έργου εισαγωγής στοιχείων σε φυσικά πρόσωπα με Α.Π. 2495/4.3.2009.

Προκήρυξη

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων αναθέσεων έργου σε φυσικά πρόσωπα με Α.Π. 7127/6.8.2008.

Προκήρυξη

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού Κ.Η.Υ.Κ.Υ.

Περίληψη προκήρυξης