Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε ανακοινώνει την παράταση υποβολής των αιτήσεων για τις υπ’αριθμ. 15268/15-11-2012 και 15704/22-11-2012 Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις που αφορούν στην απόσπαση ενδιαφερόμενων υπαλλήλων στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μέχρι και την Παρασκευή 21/12/2012.
Περισσότερα

 

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση δύο (2) θέσεων με απόσπαση υπαλλήλων στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Πρόσκληση  Αίτηση  Ηλεκτρονική Αίτηση

 

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση 20 θέσεων με απόσπαση υπαλλήλων στην Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.

Πρόσκληση(Ορθή Επανάληψη)  Αίτηση   Ηλεκτρονική Αίτηση

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2011 για την πρόσληψη εκατό ατόμων (100) διαφόρων ειδικοτήτων, με Σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου (8 μηνών), στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - Υποβολή αιτήσεων από 26/7/2011 έως 4/8/2011.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση - Πρόσκληση 49 ενδιαφερόμενων υπαλλήλων για απόσπαση στη Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Πρόσκληση Αίτηση Ηλεκτρονική Αίτηση