Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου της Δράσης «Μετασχηματισμός των ελληνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτότητας (Τransformation of Greek e-Gov Services to eIDAS Cross Border Services)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (Connecting Europe Facility – CEF TELECOM) για δύο (2) Στελέχη Πληροφορικής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017.

Πρόσκληση

Παράρτημα 1 :Αίτηση

Παράρτημα 2: Yπ.Δήλωση

Παράρτημα 3: Υπ.Δήλωση Εμπειρίας

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση (48) θέσεων με απόσπαση στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Πρόσκληση           Αίτηση

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση (25) θέσεων με απόσπαση στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Πρόσκληση                  Αίτηση

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση (46) θέσεων με απόσπαση υπαλλήλων στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Πρόσκληση       Αίτηση

Σήμερα 02/01/13, στα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Λ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40 - Ισόγειο) αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ΣΟΧ1/2011 για την πρόσληψη εκατό (100) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. (Πληροφορίες τηλ: 213-2168118, 213-2168110, 213-2168333)

Πίνακας Επιτυχόντων

Αποδοχή Θέσης: Στους επιτυχόντες  θα αποσταλεί συστημένη επιστολή και θα πρέπει να προσέλθουν στην Δ/νση Δ/κών Υπ/σιών  της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Λ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40, 3ος όροφος) τις ημερομηνίες από 21/01/13 έως 25/01/13 για τις περαιτέρω διαδικασίες.