Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Τίτλος Έργου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Φορέας Πρότασης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δικαιούχος Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε
Φορέας Λειτουργίας ΓΓΚΑ, ΦΚΑ
Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι:

  • Η υλοποίηση MIS και κοινής πλατφόρμας συλλογής και διαχείρισης στοιχείων - Λογιστική Παρακολούθηση ΦΚΑ
  • Η εφαρμογή ενοποιημένου μητρώου σε ταμεία
  • Η παροχή προηγμένων υπηρεσιών γεωγραφικής ευφυΐας - ανάλυση παροχών υγείας γεωγραφικά και χάρτης παροχών κοινωνικής ασφάλισης