Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για τους μήνες:

Ιανουάριος 2022Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Φεβρουάριος 2022: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Μάρτιος 2022: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Απρίλιος 2022: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Μάιος 2022: Μηνιαία έκθεση (pdf) Πίνακες (Excel)

Ιούνιος 2022: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Ιούλιος 2022: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Αύγουστος 2022: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Σεπτέμβριος 2022: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Οκτωβριος 2022: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Νοεμβριος 2022: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Δεκέμβριος 2022: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)