Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις ανάγκες του πιλοτικού προγράμματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης".


Προκήρυξη