Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις επί ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για την αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό του εκτυπωτικού περιβάλλοντος της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ"

Διευκρινίσεις (17/02/2011)
Διευκρινίσεις (27/01/2011)