Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη "Ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λευκού μηχανογραφικού χάρτη για τις ανάγκες της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ και την μηχανογραφική εξυπηρέτηση των Ασφαλιστικών Φορέων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ."
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περάσουν να πάρουν τα σχετικά δείγματα από τα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ-Λ. Συγγρού 97 & Λαγουμιτζή 40-Τμήμα Διαγωνισμών-3ος όροφος.


Προκήρυξη