Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια - εγκατάσταση και ανάπτυξη WEB BASED εφαρμογών τήρησης οικονομικών δεικτών-MIS

Προκήρυξη