Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προεπιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο της Α’ φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ».
Διάρκεια διαβούλευσης 15 ημέρες (δηλ. μέχρι την 30/09/2011).

Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (pdf)

Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (word)

Αποστολή παρατηρήσεων