Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

H ομιλία του Προέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ. Αναστάσιου Τάγαρη στη Διαρκή επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για τα πεπραγμένα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης.