Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αποτελέσματα αξιολόγησης διαγωνισμού της Προκήρυξης με Α.Π. 7127/6.8.2008. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Διοικητικού από 10:00 π.μ έως 12:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 210 9282118 και 210 9282330