Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

1η Ημερίδα στελεχών Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Κυριακή 15 Μαρτίου 2009, Ώρα 09:30 π.μ. Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα.