Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τίτλος Έργου

Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» - Δευτερογενής Πρόληψη

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Φορέας Πρότασης Υπουργείο Υγείας
Δικαιούχος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Φορέας Λειτουργίας Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Σύντομη Περιγραφή

 

Για την ανάγκη υλοποίησης των έργων προληπτικού Ελέγχου «Προσυμπτωματικός (Διαγνωστικός) έλεγχος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας», «Προσυμπτωματικός (Διαγνωστικός) έλεγχος καρκίνου του παχέος εντέρου», «Προσυμπτωματικός (Διαγνωστικός) έλεγχος καρκίνου του μαστού» απαιτείται αναφορικά με, την επικοινωνία με τους πολίτες που ανήκουν στους πληθυσμούς στόχους, την εξυπηρέτηση πολιτών, δομών και επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στα προγράμματα, την έκδοση παραπεμπτικών, την συλλογή και καταχώρηση αποτελεσμάτων των εξετάσεων, την στατιστική και ποιοτική ανάλυση της πορείας των έργων, οι αντίστοιχες υποστηρικτικές υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα.

Υποέργο 1 - «SMS»

Για τα έργα των Προληπτικών Ελέγχων του Καρκίνου του Μαστού, του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας και του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου που αφορούν το χρονικό διάστημα από την έναρξη έως την λήξη του κάθε Προληπτικού Ελέγχου, απαιτείται η αποστολή sms σε κάθε μία από τις φάσεις των έργων όπου ο πληθυσμός θα καλείται να εκτελέσει είτε κάποιο παραπεμπτικό είτε να πραγματοποιήσει ειδική ιατρική επίσκεψη στο πλαίσιο της δράσης.

Αποστολή SMS γίνεται προς τους πολίτες – δικαιούχους των ανωτέρω δράσεων προσυμπτωματικού ελέγχου, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση

Υποέργο 2 - «Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων Προληπτικών Ελέγχων»

Υλοποίηση συστήματος προληπτικής ιατρικής για την προετοιμασία, την παραμετροποίηση και την ενημέρωση του πληθυσμού – στόχου καμπάνιας προσυμπτωματικού ελέγχου.

Παραμετροποίηση Συστήματος Προληπτικής Ιατρικής για τον Προληπτικό Έλεγχο του Καρκίνου του Μαστού

Παραμετροποίηση Συστήματος Προληπτικής Ιατρικής για τον Προληπτικό Έλεγχο του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας

Παραμετροποίηση Συστήματος Προληπτικής Ιατρικής για τον Προληπτικό Έλεγχο του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου

Συντήρηση για όλη την διάρκεια ισχύς των έργων Προληπτικού Ελέγχου

Υποέργο 3 - «Ενημερωτικά Web-Sites έργων Προληπτικής Ιατρικής»

Δημιουργία ειδικού διαμορφωμένου Site με ξεχωριστές ιστοσελίδες (προσαρμοσμένες στα δεδομένα φιλοξενίας της πλατφόρμας gov.gr) ανά έργο προληπτικού ελέγχου, για την ενημέρωση πολιτών, δομών και επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τους όρους και τους κανόνες συμμετοχής, την διαδικασία υλοποίησης, faq’s, λίστες συμμετεχόντων στα προγράμματα, κα…

Υποέργο 4 - «Εργαλείο Business Intelligence για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των έργων Προληπτικής Ιατρικής»

Δημιουργία Εφαρμογής/Πλατφόρμας τόσο για την στατιστική και ποιοτική παρακολούθηση των έργων προληπτικής ιατρικής κατά την πορεία υλοποίησης τους, όσο και στο τερματισμό του καθενός εξ αυτών, αλλά και του ταξιδιού των πολιτών, που συμμετείχαν σε αυτά, μετέπειτα στο σύστημα υγείας αναφορικά με τις υπηρεσίες υγείας που χρειάστηκε να αναλώσουν. 

Υποέργο 5 - «Call Center – Help Desk»

Για την υποστήριξη των δομών και των επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στα Έργα των  προσυμπτωματικών ελέγχων, καθώς και των πολιτών – δικαιούχων των δράσεων προσυμπτωματικού ελέγχου, χρησιμοποιούνται υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης, που καλύπτουν 2 βάρδιες, αναφορικά με τα πληροφοριακά συστήματα της ΗΔΙΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης και βελτιστοποίησης διαδικασιών του call center για όλη την διάρκεια των έργων προληπτικής ιατρικής