Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Σχεδιασμός Ενοποίηση και υποστήριξη της Λειτουργίας των Μητρώων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε στον Τομέα της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης»

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ Τμήμα 1

Ε.Ε.Ε.Σ Τμήμα 2

Έγγραφο Διευκρινίσεων