Τι είναι το e-Ticket;

Ανακοινώσεις και Νέα

29-06-2021: Αλλάζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της διάθεσης δωρεάν κομίστρου ανεργίας ΟΑΕΔ .
Πλέον βάσει της 16.12.2020 5512 ΚΥΑ μόνο οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ μόνιμοι κάτοικοι Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων) θα δικαιούνται δωρεάν κόμιστρο. Η πιστοποίηση της ανεργίας και του τόπου κατοικίας γίνεται μέσω διασύνδεσης με τον ΟΑΕΔ (Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού).

29-06-2021: Προστίθεται νέος τύπος δωρεάν κόμιστρου ανεργίας ΓΕΝΕ .
O νέος αυτός τύπος έρχεται να κάλυψει τους άνεργους Ναυτικούς και η πιστοποίηση ανεργίας σε αυτήν την περίπτωση γίνεται μέσω διασύνδεσης με το ΓΕΝΕ (Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας).


Παρακαλώ Περιμένετε...