Πληροφορίες για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Ενημερωτικά έντυπα

  1. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152. Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/ 6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403) όπως ισχύει.
  2. Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Κοινωνικό Μέρισμα 2017
  3. Ενημερωτικό για το ΚΟΤ και τη διαδικασία υποβολής αίτησης

Παρακαλώ Περιμένετε...