Ομάδα ανάπτυξης λογισμικού για το e-Ticket


Η σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού του e-Ticket, έγινε από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. τον Μάρτιο του 2018 και στηρίχθηκε στην πλατφόρμα του ΚΕΑ.
Την λειτουργία της πλατφόρμας του e-Ticket έχει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Παρακαλώ Περιμένετε...