Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Άρθρο του Προέδρου της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε Καθ.Γεωργίου Πάγκαλου για το ρόλο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στη χάραξη πολιτικής της υγείας, στον ετήσιο Φαρμακευτικό Οδηγό της Statbank "Υγεία-Φάρμακο-Ομορφιά".                        

Διαβάστε το άρθρο εδώ.