Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Στο περιοδικό Pharmacy Management ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. κ.Βλάσης Σφυρόερας μιλησε για το έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Διαβάστε το άρθρο