Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων και υαλοπινάκων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για ένα έτος με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Διακήρυξη

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων και υαλοπινάκων της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για ένα έτος με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Διακήρυξη

Ανάρτηση διευκρινίσεων ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που θ΄αναλάβει το έργο"Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών".

Διαβάστε τις διευκρινίσεις

LOGOS plagio EE 2

Ανάρτηση διευκρινίσεων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης"

Διαβάστε τις Διευκρινίσεις

LOGOS plagio EE 3

Ανάρτηση διευκρινίσεων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο "Κωδικοποίση των Νομοθετικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης" 

Διαβάστε τις Διευκρινίσεις

logo 2