Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του: Υποέργο 1: "Αναδιοργάνωση της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την ευθυγράμμιση του λειτουργικού και οργανωτικού της μοντέλου με τις ανάγκες και συνθήκες που διαμορφώνονται από τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων εκσυχρονισμού και εισαγωγής συστημάτων νέων τεχνολογιών στην Κοινωνική Ασφάλιση και Υγεία"

Εισαγωγή

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

 logo 2