Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για την υλοποίηση του έργου: "Προμήθεια Προϊόντων λογισμικού & υπηρεσιών για τις ανάγκες διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων".

Διακήρυξη