Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη Β φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ.

Εισαγωγή

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

logo 2