Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων και υαλοπινάκων της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για ένα έτος με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Διακήρυξη