Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανάρτηση διευκρινίσεων ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που θ΄αναλάβει το έργο"Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών".

Διαβάστε τις διευκρινίσεις

LOGOS plagio EE 2