Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανάρτηση διευκρινίσεων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης"

Διαβάστε τις Διευκρινίσεις

LOGOS plagio EE 3