Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανάρτηση διευκρινίσεων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο "Κωδικοποίση των Νομοθετικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης" 

Διαβάστε τις Διευκρινίσεις

logo 2